Privacyverklaring van TORALIN V.O.F.

Uw privacy is belangrijk en wordt door ons beschermd.

Deze website is eigendom van TORALIN V.O.F.
Bedrijf- en postadres: Theo van Rijenlaan 91, 5302 TB Zaltbommel
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Midden Nederland: 30.28.20.46
BTW Nummer: NL821969948B01

Dit is de privacyverklaring van TORALIN V.O.F. en zijn onderliggende labels. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in ons contact met u verkrijgen. TORALIN V.O.F. voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Verzamelde persoonsgegevens

Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen. Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening richting jou te waarborgen. TORALIN V.O.F. verwerkt deze persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

TORALIN V.O.F. verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Afhandeling van uw bestelling en u informeren over het verloop daarvan.
  • Het verlenen en factureren van onze diensten.
  • Verzenden van onze nieuwsbrieven.
  • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

  • Uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
  • Uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
  • Artikelen die u koopt
  • De door jou tijdens het bestelproces verstrekte persoonsgegevens (zoals NAW)

Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud van onze site te verbeteren.De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Bestellingen en gegevens verwerking

Wij hebben altijd uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres en betalingsgegevens nodig om een bestelling te kunnen verwerken. Tevens hebben wij voor het versturen van een bestelling een bezorgadres, het telefoonnummer en de naam van de eventuele ontvanger nodig om te zorgen dat uw bestelling netjes aankomt bij de ontvanger. Bij het bestellen verwerken wij dus de volgende gegevens:

De naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van de besteller.
Betalingsgegevens van de bestelling.
De naam, adres, woonplaats, telefoonnummer van de ontvanger.
IP-adres.

Cookies

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van je computer installeert). Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek, om je voorkeuren te registreren

- om vroegere activiteiten op de site te registreren
- om je bij het volgende bezoek een betere dienstverlening te bieden.

Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Contactgegevens functionaris gegevensbescherming

Per email: info@toralin.nl
Per telefoon: 0614392096
Per brief: Theo van Rijenlaan 91, 5302 TB Zaltbommel

Beveiliging

Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. Alle door ons aangeboden betalingswijzen zijn door de bovengenoemde standaard uitgebreid beveiligd. Dat jouw gegevens versleuteld verzonden worden zie je aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van jouw browser.

Nieuwsbrief

Periodiek sturen wij een digitale nieuwsbrief per e-mail aan onze klanten en aan geïnteresseerden. In elke nieuwsbrief is een afmeldlink geplaatst, zodat de ontvanger zich direct af kan melden. Wij gebruiken het abonneebestand alleen voor het versturen van de mailing.

Bewaartermijn gegevens en inzage

Zodra u uw dienstverlening bij ons eindigt dan bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. TORALIN heeft een 7 jaar bewaartermijn op jouw bestelling gegevens die nodig zijn voor de Belastingdienst. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens. U hebt het recht om inzage van de gegevens die wij van uw hebben nadat u dienstverlening bij ons hebt beëindigd. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen.

Delen met anderen

TORALIN V.O.F. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij maken gebruik van betalingsverwerkers en hebben wij een aantal softwarepakketten waar onze gegevens intern in verwerkt worden. Alleen deze partijen kunnen toegang krijgen tot de gegevens die zij nodig hebben zodat wij de bestelling voor jou kunnen verzorgen:

- De leverancier van de gekozen betalingsmogelijkheid (Sisow.nl, Adyen voor IDEAL en creditcardbetalingen en Paypal).

- De PackNed Webshop Fulfillment welke de bestelling voor jou gereed zal maken. (Privacy Policy PackNed Webshop Fulfillment - https://www.packned.nl/wp-content/uploads/2018/05/Privacy-policy-packned-v3.pdf)

Gegevens inzien en aanpassen

U hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie voor onze gegevens onze contactpagina.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen
Per email: info@toralin.nl
Per telefoon: 06 14392096
Per brief: Theo van Rijenlaan 91, 5302 TB Zaltbommel

Over communicatie per e-mail:
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief:
Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

Over communicatie per telefoon:
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst hebt.

Copyright ©2023 TORALIN, Inc. All rights reserved.