Privacyverklaring van TORALIN V.O.F.

Uw privacy is belangrijk en wordt door ons beschermd.

Deze website is eigendom van TORALIN V.O.F.
Bedrijf- en postadres: Meander 151 - bus 8510, 6825 MB Arnhem
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Midden Nederland: 30.28.20.46
BTW Nummer: NL821969948B01

Dit is de privacyverklaring van TORALIN V.O.F. en zijn onderliggende labels. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in ons contact met u verkrijgen. TORALIN V.O.F. voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Verzamelde persoonsgegevens

Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen. Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening richting jou te waarborgen. TORALIN V.O.F. verwerkt deze persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

TORALIN V.O.F. verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Afhandeling van uw bestelling en u informeren over het verloop daarvan.
  • Het verlenen en factureren van onze diensten.
  • Verzenden van onze nieuwsbrieven.
  • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

  • Uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
  • Uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
  • Artikelen die u koopt

Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud van onze site te verbeteren.De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Cookies
Op deze site gebruiken we geen cookies. (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.)
Wij hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet. Uitzonderingen zijn de relaties met  McAfee voor de beveiliging van de e-mail gegevens en Sisow, Paypal en Ideal die uw betaalgegevens controleren en beveiligen.

Beveiliging
Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. Alle door ons aangeboden betalingswijzen zijn door de bovengenoemde standaard uitgebreid beveiligd. Dat jouw gegevens versleuteld verzonden worden zie je aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van jouw browser.

Nieuwsbrief
Periodiek sturen wij een digitale nieuwsbrief per e-mail aan onze klanten en aan geïnteresseerden. In elke nieuwsbrief is een afmeldlink geplaatst, zodat de ontvanger zich direct af kan melden. Wij gebruiken het abonneebestand alleen voor het versturen van de mailing.

Bewaartermijn gegevens en inzage
Zodra u uw dienstverlening bij ons eindigt dan bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens.
U hebt het recht om inzage van de gegevens die wij van uw hebben nadat u dienstverlening bij ons hebt beëindigd. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen.

Delen met anderen
TORALIN V.O.F. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien en aanpassen
U hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie voor onze gegevens onze contactpagina.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen
Per email: info@toralin.nl
Per telefoon: 06 14392096
Per brief: Meander 151 - bus 8510, 6825 MB Arnhem

Over communicatie per e-mail:
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief:
Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

Over communicatie per telefoon:
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst hebt.